Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» надає послуги з фінансового лізингу на підставі Ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, виданою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2630 від 15.06.2017) та Довідки про взяття на облік юридичної особи, що надає право надавати послуги з фінансового лізингу серія ФЛ №529, виданою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.05.2014 року.

Згідно частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ Україна» має надати можливість своїм клієнтам ознайомитись з наступною інформацією:

  1. ДІАС ЛІЗИНГ Україна надає послуги фінансового лізингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Товариством внутрішніх правил надання послуг фінансового лізингу. Інформація про фінансову послугу викладена у Договорі фінансового лізингу, з основними умовами якого Клієнт має змогу ознайомитись на веб-сайті Товариства до моменту його укладення.
  2. Ставка фінансування залежить від ставки залучення фінансових ресурсів для придбання предмета лізингу -23%-35%
  3. Товариство надає фінансові послуги, надання інших додаткових фінансових послуг не передбачено. Якщо надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків.
  4. Отримання клієнтами – фізичними особами від Товариства фінансової послуги із надання предмета лізингу на умовах фінансового лізингу не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором після отримання об’єкта лізингу та до моменту виплати всіх лізингових платежів  і підписання акта про перехід права власності на цей об’єкт лізингу, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Товариство не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.
  5. ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ Україна»  є законослухняним товариством, що сумлінно дотримується вимог стосовно захисту прав  споживачів, що вимагається Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових      послуг» та «Про захист прав споживачів», та бере на себе зобов’язання не включати у Договори із споживачами про    надання послуг фінансового лізингу згідно положення Закону України «Про захист прав споживачів»  несправедливі      умови. Пунктами 4 та 7 частини 3 статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до несправедливих умов договору віднесено: 

  • надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;
  • надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника).

                 Отже, дострокове припинення надання фінансових послуг та розірвання договору можливе:

  • за ініціативою Лізингодавця в разі порушення Лізингоодержувачем умов Договору – розрахунки між Сторонами здійснюватимуться в строк визначений Договором сплатити всі неоплачені платежі, що залишилися за Договором у Лізингоодержувача, а також всі належні до сплати платежі (прострочені для сплати платежі згідно графіку та штрафні санкції). У випадку невиконання даної умови Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача суму належних до сплати платежів (прострочені для сплати платежі, згідно графіку та штрафні санкції) і вимагати повернення об’єкта лізингу в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса відповідно до законодавства. Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання цього Договору законної сили.
  • за ініціативою Лізингоодержувача –в разі порушення умов Лізингодавцем - дострокове розірвання передбачає повернення сплаченого Лізингоодержувачем авансового платежу, якщо даний платіж ним був здійснений до моменту настання обставин, що дають підстави для відмови від Договору.
  • за згодою Сторін – в будь-який момент дії Договору - розрахунки між Сторонами здійснюватимуться за домовленістю Сторін

         6. Регулятор, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг - Національна комісія, що здійснює державне   регулювання у сфері ринків фінансових послуг  - адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3. Телефон: +38 (044) 234-39-46

         7. Орган з питань захист прав споживачів – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту    споживачів  - адреса: 01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1.  Телефон: (044) 279 12 70

         8. Відомості про власників істотної участі ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА»):

№ з/п Повне найменування юридичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА», або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» Код за ЄДРПОУ юридичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА», або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» Місцезнаходження юридичних осіб — учасників (засновників, акціонерів), ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА», або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» Частка учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в статутному капітал ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА», %
1 Юридичні особи
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС УКРАЇНА»  33444068 03187 Україна, м.Київ, вул. Ак-ка Заболотного, 5 100
2 Фізичні особи
3 Усього: 100

Товариство не має відокремлених підрозділів.

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні.

Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймались.

Наглядова рада товариства – відсутня.

Режим робочого часу ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА»:

Робочі дні: пн-пт  9.00 – 18.00.

Вихідні дні: сб, нд

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2630 від 15.06.2017

Закон "Про фінансовий лізинг"

Закон України "Про захист прав споживачів"